მარტივი ფერმის პროექტი 10 ფურისთვის
სულადობა: 10-12 ძროხა
ფართი: 135 მ2
ფასი: საშუალოდ 12 000 $

ფერმის დახასიათება/აღწერა

ფურების შენახვის სისტემა – თავისუფალ (არა-დაბმულ მდგომარეობაში, ინდივიდუალური ბაგით)
• 12 სულზე;
• 135 მ2 (9×15);
• სიმაღლე 6.1 m;
• ბუნებრივი ვენტილაცია;
• სამშობიარო განყოფილება 1-2 ძროხისთვის;
• საკვები მაგიდა;
• საწველი ოთახი / დარბაზი.

მოყვანილი ფასები პირობითია და შეიძლება მერყეობდეს სხვადასხვა პირობის
გათვალისწინებით!