კატეგორია: მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (მრპ)
მსხვილფეხაა რქოსანი პირუტვის ცოფი

მსხვილფეხაა რქოსანი პირუტვის ცოფი

ცოფი – მწვავედ მიმდინარე დაავადებაა, რომელსაც ახასიათებს ნერვული სისტემის მძიმე დაზიანება, დაავადება როგორც წესი სრულდება ლეტალური შედეგით. ამ დაავადებით ავადდება ...
სრულად
ემფიზემატოზური კარბუნკული (ემკარი)

ემფიზემატოზური კარბუნკული (ემკარი)

ემფიზემატოზური კარბუნკული, ემკარი, საქართველოში მეტად ცნობილი, როგორც ჭიჭინა არის დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ანაერობული მიკრობით Clostridium chauvoei. ემკარი წარმოადგენს საკმაოდ საშიშ ...
სრულად
ხელოვნური განაყოფიერების უპირატესობები მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

ხელოვნური განაყოფიერების უპირატესობები მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

ყველა ფერმერი დაინტერესებულია იმაში, რომ მის ფერმაში არსებული სულადობა რაოდენობრივად ნელ-ნელა იზრდებოდეს და იყოს ჯანმრთელი. ამ მიზნამდე მისვლის ერთ-ერთი საშუალებაა ...
სრულად
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ლამინიტი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ლამინიტი

ჩლიქში სისხლის მიმოქცევის ჩვეული ფუნქციის დარღვევა არის მთავარი ეტიოლოგიური ფაქტორი, რომელიც იწვევს ლამინიტს. ჩლიქების ანთებით პროცესებზე პირდაპირ მოქმედებს ფაშვის ტუტე-მჟავა ...
სრულად
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ლეპტოსპიროზი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ლეპტოსპიროზი

ლეპტოსპიროზი არის ზოონოზური დაავადება, რომელსაც იწვევს Leptospira სახეობის ბაქტერია. დაავადება საქონელში იწვევს პროდუქტიულობის დაქვეითებას, წონის დაკარგვას და ცუდად აისახება ფერმის ...
სრულად
სიცხის სტრესი მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

სიცხის სტრესი მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

პროდუქტიულობის დაქვეითება და სხვა თერმული სტრესის ნიშნები შეიძლება გამოვლინდეს 22 oC ტემპერატურის დროს. ჰაერის ტემპერატურის მატებასთან ერთად, მატულობს საქონელის სხეულის ...
სრულად
Loading...