მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პასტერელოზი

მესაქონლეობის დარგი განუყოფელია სოფლის მეურნეობაში. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მაქსიმალური...

მსხვილფეხაა რქოსანი პირუტვის ცოფი

ცოფი - მწვავედ მიმდინარე დაავადებაა, რომელსაც ახასიათებს ნერვული სისტემის მძიმე დაზიანება,...

ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში

მრავალი კვლევით დადგენილია, რომ ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში საკმაოდ ეფექტურია...

ბროილერის ერთ დღიანი წიწილის ხარისხის შეფასება

ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთ დღიანი ბროილერის შეფასებას. წიწილის ხარისხის განსაზღვრა...