მსხვილფეხაა რქოსანი პირუტვის ცოფი

ცოფი - მწვავედ მიმდინარე დაავადებაა, რომელსაც ახასიათებს ნერვული სისტემის მძიმე დაზიანება,...

ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში

მრავალი კვლევით დადგენილია, რომ ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში საკმაოდ ეფექტურია...

ბროილერის ერთ დღიანი წიწილის ხარისხის შეფასება

ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთ დღიანი ბროილერის შეფასებას. წიწილის ხარისხის განსაზღვრა...

ემფიზემატოზური კარბუნკული (ემკარი)

ემფიზემატოზური კარბუნკული, ემკარი, საქართველოში მეტად ცნობილი, როგორც ჭიჭინა არის დაავადება,...

ხელოვნური განაყოფიერების უპირატესობები მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

ყველა ფერმერი დაინტერესებულია იმაში, რომ მის ფერმაში არსებული სულადობა რაოდენობრივად ნელ-ნელა...

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ლამინიტი

ჩლიქში სისხლის მიმოქცევის ჩვეული ფუნქციის დარღვევა არის მთავარი ეტიოლოგიური ფაქტორი, რომელიც...