ჩვეულებრივი კობრიკვების თავისებურებები ჩვეულებრივი კობრი - მათ შორის - სარკისებრი კობრი...