მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის პასტერელოზი

მესაქონლეობის დარგი განუყოფელია სოფლის მეურნეობაში. მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მაქსიმალური...

მსხვილფეხაა რქოსანი პირუტვის ცოფი

ცოფი - მწვავედ მიმდინარე დაავადებაა, რომელსაც ახასიათებს ნერვული სისტემის მძიმე დაზიანება,...

ემფიზემატოზური კარბუნკული (ემკარი)

ემფიზემატოზური კარბუნკული, ემკარი, საქართველოში მეტად ცნობილი, როგორც ჭიჭინა არის დაავადება,...

ხელოვნური განაყოფიერების უპირატესობები მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში

ყველა ფერმერი დაინტერესებულია იმაში, რომ მის ფერმაში არსებული სულადობა რაოდენობრივად ნელ-ნელა...

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ლამინიტი

ჩლიქში სისხლის მიმოქცევის ჩვეული ფუნქციის დარღვევა არის მთავარი ეტიოლოგიური ფაქტორი, რომელიც...