მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტიმპანია

საქონლის მომნელებელი სისტემა - ძალიან რთული ფიზიოლოგიური პროცესია. იქიდან გამომდინარე რა ხარისხის...

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის აციდოზი

აციდოზი მიეკუთვნა მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის არა გადამდებ დაავადებებს. გარკვეულ გუნდებში აციდოზი...