მშობიარობის შემდგომი ენდომეტრიტი

ენდომეტრიტი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ფართოდ გავრცელებული დაავადება, რომელიც ამცირებს ცხოველის...

სახორცე მსხვილფეხა რქოსანის ფერმის ტიპები და შენახვის მეთოდები

ფიდლოტების ანუ სასუქი მოედნების ზოგადი აღწერა: პრაქტიკაში გამოცდილი და ეფექტური შენახვის...

მეწველი ფურების სადგომის მოწყობის სახელმძღვანელო

ფურების შენახვისას შინამეურნეობებში საოჯახო მეურნეობის მოწყობისას გასათვალისწინებელია, როგორც...