კოლიბაქტერიოზი ხბოებში მიეკუთვნება ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ დაავადებას, რომელიც გამოიხატება...