ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში

მრავალი კვლევით დადგენილია, რომ ორგანული მჟავების გამოყენება მეფრინველეობაში საკმაოდ ეფექტურია...

ბროილერის ერთ დღიანი წიწილის ხარისხის შეფასება

ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ერთ დღიანი ბროილერის შეფასებას. წიწილის ხარისხის განსაზღვრა...

საკარმიდამო პირობებში ფრინველის გამოზრდა (მცირე სახელმძღვანელო)

შესავალი             ბოლო პერიოდში თანამედროვე განვითარებულ ქვეყნებში აღორძინდა Free range -...