კოლხური ხოხბის ჩეკის პერიოდია 24-25 დღე  / სხვა ჯიშის ხოხბის ინკუბაცია 20-29 დღე; ჩეკის...